Közös nyelvünk a tánc // Taniec naszym wspólnym językiem // Our Common Language Is Dance

Lengyel-magyar szeminárium a táncról mint közösségépítő tevékenységről Budapesten és Katowicében

Projektleírás – BESZÁMOLÓ

A Wacław Felczak Alapítvány által támogatott WFA/9/25/3/VV/2023 számú projekt két időpontban és helyszínen valósult meg: 2023 május 17-én Budapesten és 2023 június 2-án Miedaryban.

Az alkotói és előadói szeminárium középpontjában a „tánc” mint művészeti kifejezés állt. Farkas Zoltán „Batyu” táncos, koreográfus és párja Tóth Ildikó „Fecske” többszörösen kitüntetett táncművészek arra tettek kísérletet, hogy a magyar és a lengyel tánchagyományokból egy új koreográfiát hozzanak létre.

A projekt keretében Ryszard Kocot és Joanna Kocot, a Miedarzanie lengyel táncegyüttes vezetői bemutatták saját alkotó módszerüket, fókuszálva annak azon momentumaira, amelyek a koreográfiában a két nemzet közös táncnyelvét képviselik.

A projekt készterméke egy közös lengyel-magyar tánckoreográfia, melyet videó technikával rögzítve mindkét nemzet táncosai be tudnak építeni táncoktatói módszertani tevékenységükbe. A felvételeket a FolkFest Kulturális Egyesület youtube csatornáján és a Fundacja Gaudete honlapján tettük közzé, így azok bármikor és bárhonnan elérhetőek a felhasználók számára.

A budapesti központú FolkFest Kulturális Egyesület és katowicei központú Fundacja Gaudete 2022-ben egy Erasmus+ programban találkoztak, melynek címe „Promoting Inclusion in Intergenerational Dance – Improving the Competences of Educators”. A címben megfogalmazott generációk közötti tánc technikáinak kutatását a lengyel és a magyar táncok közös vonásainak feltérképezésével folytattuk, az ismereteket pedig későbbi projektek kapcsán más nemzetek táncaira is alkalmaznánk.

A közös munka eredményeképpen arra jutott a két szervezet, hogy a lengyel és a magyar táncok gyökerei nagyban hasonlítanak egymásra és ezt szeretnék nemcsak a profi táncosok körében, hanem kortól függetlenül az érdeklődők számára is közkincsé tenni. Ennek érdekében 2023 májusban Budapesten, illetve júniusban a Katowice melletti Miedaryban egy-egy interaktív szemináriumot tartottak a meghívott táncelőadók, ahol közös koreográfiát dolgoztak ki. A szemináriumokon meghívott kulturális és közösségépítő szakemberek, valamint profi és amatőr táncosok vettek részt.

A fentiek tükrében köszönjük meg a Wacław Felczak Alapítvány támogatását.

Budapest, 2023. június 28.

Bakó Krisztián Zsolt
elnök
 FolkFest Kulturális Egyesület

Polsko-węgierskie seminarium w Budapeszcie i Katowicach, na temat tańca jako aktywności budującej wspólnotę.

Opis projektu – SPRAWOZDANIE

Projekt wsparty przez Fundację Wacława Felczaka oznaczony numerem  WFA/9/25/3/VV/2023, zrealizowany został w dwóch terminach i miejscach; 17-go maja 2023 roku w Budapeszcie oraz 2-go czerwca w miejscowości Miedary.

Główny tematem seminarium twórców i wykonawców był taniec jako forma wyrazu artystycznego. Wielokrotnie nagradzani artyści, Zoltán Farkas „Batyu”, tancerz i choreograf, wraz ze swoją partnerką, Ildikó Tóth „Fecske”, czerpiąc z węgierskich i polskich tradycji tanecznych, podjęli próbę stworzenia nowej choreografii.

W ramach projektu  artyści prowadzący polski zespół ludowy Miedarzanie, Ryszard Kocot i Joanna Kocot, przedstawili swoją metodykę działań twórczych, koncentrując się na elementach choreografii wspólnych dla obu narodów.

Efektem podjętych starań jest nagranie video, przedstawiające polsko-węgierski układ taneczny. Materiał służyć ma tancerzom obu krajów, jako kompilacja, której elementy wykorzystać mogą we własnej metodyce nauki tańca. Nagrania upublicznione zostały na kanale youtube Stowarzyszenia Kulturalnego FolkFest oraz stronie internetowej Fundacji Gaudete i są w każdej chwili dostępne dla zainteresowanych.

Przedstawiciele  naszych organizacji – mającego swoją siedzibę w Budapeszcie Stowarzyszenia Kulturalnego FolkFest oraz Fundacji Gaudete z Katowic – spotkali się 2022 roku w ramach projektu programu Erasmus+ – „Promoting Inclusion in Intergenerational Dance – Improving the Competences of Educators”. Pracę nad zawartym w tytule projektu tematem badań, dotyczącym technik tanecznych różnych generacji, kontynuowaliśmy poszukując wspólnych elementów w tańcach polskich i węgierskich. Zdobytą wiedzę, zamierzamy wykorzystać również w późniejszych projektach, badając tańce innych nacji.

Prowadzone razem badania przekonały nas, że korzenie polskich i węgierskich tańców mają ze sobą wiele wspólnego. Fakt ten chcielibyśmy rozpowszechnić jako domenę publiczną w gronie profesjonalistów jak również wszystkich innych zainteresowanych, niezależnie od ich wieku.

Temu właśnie służyć miały imprezy zorganizowane w maju 2023 roku w Budapeszcie oraz w położonych nieopodal Katowic Miedarach, gdzie w ramach interaktywnych seminariów zaproszeni tancerze stworzyli opartą na wspólnych korzeniach choreografię. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele życia kulturalnego, organizatorzy życia społecznego oraz profesjonalni tancerze i zainteresowani tematem amatorzy.

Realizacja projektu doszła do skutku dzięki wsparciu Fundacji Wacława Felczaka, za co składamy Państwu serdeczne podziękowania.

Budapest, 28 czerwca 2023 r.

                                                                                                                                                        Krisztián Zsolt Bakó
prezes                                                                                                                                  Stowarzyszenie Kulturalne FolkFest

Polish-Hungarian Seminar on Dance as a Community-building Activity in Budapest and Katowice

Project Description – REPORT

Project number WFA/9/25/3/VV/2023, supported by the Wacław Felczak Foundation, was realized on two dates and locations: May 17, 2023 in Budapest and June 2, 2023 in Miedary.

The creative and performing seminar focused on „dance” as an artistic expression. Dancer and choreographer Zoltán Farkas „Batyu” and his partner Tóth Ildikó „Fecske”, multiple awarded dance artists, attempted to create a new choreography from Hungarian and Polish dance traditions.

Within the framework of the project, Ryszard Kocot and Joanna Kocot, the leaders of the Polish dance group Miedarzanie, presented their own creative method, focusing on those moments that represent the common dance language of the two nations in the choreography.

Recorded with video technology, the finished product of the project is a joint Polish-Hungarian dance choreography, which can be incorporated by the dancers of both nations into their methodological activities as dance instructors. The recordings were published on the YouTube channel of the FolkFest Cultural Association and on the website of Fundacja Gaudete, so they are available to users anytime and anywhere.

The Budapest-based FolkFest Cultural Association and the Katowice-based Fundacja Gaudete met in 2022 at an Erasmus+ program entitled „Promoting Inclusion in Intergenerational Dance – Improving the Competences of Educators”. We continued the research of intergenerational dance techniques described in the title by mapping the common features of Polish and Hungarian dances, and we plan to share the learnings to dances of other nations, in upcoming projects.

As a result of the joint work, the two organizations came to the conclusion that the roots of Polish and Hungarian dances are very similar. We want to make this a public domain not only among professional dancers, but also for those interested, regardless of age. To this end, our dance performers held an interactive seminar in May 2023 in Budapest and in June in Miedary near Katowice, where they developed a joint choreography. The seminars were attended by cultural and community-building experts, as well as professional and amateur dancers.

In light of the above, we thank the Wacław Felczak Foundation for their support.

Budapest, June 28, 2023

Krisztián Zsolt Bakó
chairman
FolkFest Cultural Association